• realizacja robót w systemie Generalnego Wykonawcy inwestycji
 • kompleksowa realizacja robót w systemie „projektuj i wybuduj” obejmująca:
  • opracowanie koncepcji projektowej,
  • przygotowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
  • opracowanie projektu wykonawczego i warsztatowego,
  • realizacja prac – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych
 • optymalizacja rozwiązań projektowych
 • wykonywanie rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów
 • remonty obiektów zabytkowych
 • kierowanie budową zgodnie z Prawem Budowlanym
 • kosztorysy wykonawcze i powykonawcze
 • przeglądy obiektów (gwarancyjne, okresowe)
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • certyfikaty energetyczne